Anunt de participare

Primaria orasului Zarnesti, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit I. Metianu nr. 1, cod fiscal 4646897, nr. de telefon 0268515777, fax 0268222012, e-mail primaria(@)primaria-zarnesti.ro, invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, educatie.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultura/ sport/educatie/culte/social pe anul 2018 este prevazuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general .
2. Suma propusa pentru finantari este de 343000 lei.
3. Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finantate sunt urmatoarele:

Cultura: 35 mii lei
Sport: 181 mii lei
Culte: 127 mii lei

4. Sursa de finantare a contractului: buget local
5. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect pentu prima sesiune: 24 aprilie 2018 , ora 12,00
6. Cererile de finantare se vor depune la Registratura Primariei orasului Zarnesti.
7. Data, ora si locul deschiderii, selectiei si evaluarii propunerilor de proiect: 25 aprilie 2018, ora 12,00 la sediul Primariei orasului Zarnesti
8. Informatii suplimentare se pot obtine de la Comp. Relatii publice din cadrul Primariei orasului Zarnesti– telefon 0268515777 int. 117 sau pe e-mail primaria(@)primaria-zarnesti.ro

Regulament modificat Legea 350

Raport anual 2015