Anunţ de participare

Primăria oraşului Zărneşti, cu sediul în oraşul Zărneşti, str. Mitropolit I. Meţianu nr. 1, cod fiscal 4646897, nr. de telefon 0268515777, fax 0268222012, e-mail –primaria(@)primaria-zarnesti.ro, invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, sa depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, educatie.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultură/ sport/educație/culte/social pe anul 2018 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
Suma propusă pentru finanţări este de 343000 lei.
Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

Cultura: 35 mii lei

Sport: 181 mii lei

Culte: 127 mii lei

Sursa de finanţare a contractului: buget local
Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect pentu prima sesiune: 24 aprilie 2018 , ora 12,00
Cererile de finanţare se vor depune la Registratura Primăriei oraşului Zărneşti.
Data, ora si locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 25 aprilie 2018, ora 12,00 la sediul Primariei orasului Zărneşti
Informatii suplimentare se pot obţine de la Comp. Relaţii publice din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti– telefon 0268515777 int. 117 sau pe e-mail primaria(@)primaria-zarnesti.ro

Regulament-modificat-Legea-350