Bilant 30 06 2017

Contul de executie al bugetului local cheltuieli sectiunea de dezvoltare 30 06 2017

Contul de executie al bugetului local venituri sectiunea de dezvoltare 30 06 2017

Contul de executie inst publice finantate din venituri proprii si sebventii din bugetul local venituri 30 06 2017

Contul de rezultat patrimonial 30 06 2017

Credite interne 30 06 2017

Detalierea cheltuielilor 30 06 2017

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30 06 2017

Fluxuri de trezorerie 30 06 2017

Indicatori 30 06 2017

Situatia activelor si datoriilor inst publice din administratia locala 30 06 2017

Situatie indicatori referitori la protectia copilului si a pers cu handicap 30 06 2017

Situatie plati efectuate din buget si nejustificate prin bunuri lucrari servicii 30 06 2017

Total cheltuieli 30 06 2017 1

Total cheltuieli 30 06 2017 2

Total cheltuieli 30 06 2017 3

Total cheltuieli buget local 30 06 2017 1

Total cheltuieli buget local 30 06 2017 2

Total cheltuieli buget local 30 06 2017 3

Total cheltuieli sectiunea functionare 30 06 2017

Total venituri 30 06 2017 1

Total venituri 30 06 2017

Total venituri buget local 30 06 2017

Total venituri sectiunea functionare 30 06 2017


Bilant, Cont de rezultat

Situatii financiare 31.03.17-1

Situatii financiare 31.03.17-2

Situatii financiare 31.03.17-3

Situatii financiare 31.03.17-4

Situatii financiare 31.03.17-5

Situatii financiare 31.03.17-6