Rectificare buget 04 07 2017

Buget local 2017 Sectiunea de functionare 3

Buget local 2017 si estimari 2018-2020 1

Buget local 2017 si estimari 2018-2020 2

Buget local 2017 si estimari 2018-2020 3

Buget local Sectiunea de dezvoltare

HCL 192 din 04 07 2017 rectificare buget

Buget local 2017 Sectiunea de functionare 1

Buget local 2017 Sectiunea de functionare 2

Rectificare buget 28 06 2017

Buget local 2017 Sectiunea de functionare 3

Buget local 2017 Sectiunea de functionare 1

Buget local 2017 si estimari 2018-2020 2

Buget local 2017 si estimari 2018-2020 1

HCL 174 din 28 06 2017 Rectificare buget

Sinteza program investitii HCL 174 din 28 06 2017

Anexa la HCL nr 174 din 28 06 2017

Buget local 2017 Sectiunea de dezvoltare

Buget local 2017 Sectiunea de functionare 2

Rectificare buget 31 05 2017

Buget local Sectiunea de functionare 1

Buget local Sectiunea de functionare 2

Buget local Sectiunea de functionare 3

HCL nr 146 din 31 05 2017 rectificare buget 2017

Sinteza program investitii HCL 146

Anexa la HCL nr 146 din 31 05 2017

Buget local 2017 si estimari pentru 2018-2020 1

Buget local 2017 si estimari pentru 2018-2020 2

Buget local Sectiunea de dezvoltare

Rectificare buget 28 04 2017

Buget local 2017 Sectiune de dezvoltare

Buget local 2017 Sectiune de functionare 1

Buget local 2017 Sectiune de functionare 2

HCL 131 DIN 28 04 2017 Rectificare Buget

Sinteza program investitii

anexa la HCL nr 131 din 28 04 2017

Buget local 2017 estimari pentru 2018 2020


Situatia realizarii indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale venituri tr I 2017

Buget local 2017 sectiunea de dezvoltare

Buget local 2017 sectiunea de functionare

Buget local 2017 si estimari pentru 2018-2020

HCL 53 din 20 03 2017 Buget venituri si cheltuieli

HCL 54 din 30 03 2017 Buget autofinantate 2017

HCL 55 din 20 03 2017 Buget credit intern 2017

Registrul de evidenta