Buget venituri proprii

HCL 149 din 22.05.2020

Lista obiectivelor de investitii

Lista pozitiei C

Sinteza programului de investitii

Anexa HCL149 din 22.05.2020

Anexa lista ob.de investitii HCL149 din 22.05.2020

Buget local ven.proprii – sectiunea de funct

Buget local ven.proprii- sectiunea de dezv

Buget local venituri HCL149 din 22.05.2020

Buget local venituri SD-HCL149

Buget local venituri SF-HCL149 din 22.05.2020

Datorie publica CEC

Datorie publica Motoractive IFN

Datorie publica BCR

Indicatorii executiei la 31.03.2020

Buget local 2020 sectiunea dezvoltare

Buget local 2020 sectiunea functionare

Buget local 2020 si estimari 2021-2023

HCL 114 din 19.03.2020

Lista obiectivelor de investitii – activitate proprie

Lista pozitiei C-alte cheltuieli de investitii

Sinteza programului de investitii HCL 114

Buget venituri proprii sectiunea de functioanare

HCL 114 din 19.03.2020

Buget venituri proprii 2020 si estimari 2021-2023

VENITURI PROPRII 2020

HCL 70 Buget

BUGET CREDIT 2020

Proiect buget venituri si cheltuieli 31.01.2020

registru evidenta datorie publica