Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897, cu sediul in str. Mitropolit Ion Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 0268/515777, fax 0268/222012, organizeaza in data de 17 mai 2011, licitatie publica deschisa pentru:
1.inchiriere spatiu in suprafata de 9 mp, in incinta Spitalului orasenesc Zarnesti ,,Dr.T.C.Spârchez”.
Destinatie- laborator de recolatare probe biologice/ activitati medicale.
Pretul de pornire pentru licitatie- 7 lei/mp/luna.
Durata inchirierii – 4 ani.
Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei orasului Zarnesti, serviciul Urbanism, telefon 0268515777.
Termen limita de depunere a ofertelor este 17 mai 2011, ora 10,00.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor se poate obtine de la Biroul Urbanism din cadrul Primariei orasului Zarnesti.
Ofertele se depun in original intr-un exemplar, la sediul Primariei orasului Zarnesti.
Ofertele vor fi redactate in limba romana.
Ofertele se vor deschide in data de 17 mai 2011, ora 11,00, la sediul Primariei.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 de zile.
Solutionarea litigiilor se face prin actiunea in justitie la Sectia Contencios Administrativ a Tribunalului Brasov.
Anuntul de licitatie va fi transmis spre publicare ziarului Monitorul Expres si ziarului Transilvania Expres in data de 29.04.2011.