Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta initierea procedurii de consulatare publica cu privire la planul urbanistic zonal de detaliu pentru contruire locuinta si imprejmuire teren str. Mare fn beneficiar Pandrea Iulian .

Anunt public

MEMORIU JUSITIFICATIV PUD PANDREA

Proces verbal

Raport informare

u01 incadrare in zona

u02 situatia existenta

u03 reglementari urbanistice

u04 regim juridic

u05 retele edilitare