CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV

Comisia de specialitate NR. 1 pentru Programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe , administrare a domeniului public şi privat al
oraşului, servicii şi comerţ

Fera Nicolae
Letcă Mihaela
Cioacă Ion
Lupu Ovidiu
Toacşe Răzvan