CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV

Comisia de specialitate NR. 2 – pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

Cotinghiu Gabriela
Badea Pavel
Baiu Ioana
Crăciun Iancu
Purcăroiu Sorin