CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV

Comisia de specialitate NR. 3 – pentru Învăţământ, sănătate, cultură , protecţie socială, sport şi agrement

Radu Luminiţa
Năstase Gheorghe
Ionescu Lucian
Râpea Gheorghe