CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV

Comisia de specialitate NR. 4- pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Aldea Mircea
Popescu Iulian
Cogălniceanu Neculai
Grapă Ionuţ