Bilant 31 12 2015
Contul de rezultat patrimonial 31 12 2015
Disponibil din mij cu dest speciala 31 12 2015
Fluxuri de trezorerie 31 12 2015
Fluxuri de trezorerie anexa 2 31 12 2015
plati restante 31 12 2015 2
Plati restante 31 12 2015
Sinteza platilor restante si arieratelor 31 12 2015
Situatia actiunilor sociale detinute de UAT la op economici 31 12 2015
Situatia activelor fixe amortizabile 31 12 2015 2
Situatia activelor fixe amortizabile 31 12 2015
Situatia activelor fixe neamortizabile 31 12 2015 2
Situatia activelor fixe neamortizabile 31 12 2015
Situatia activelor si datoriilor inst publice din admin locala 31 12 2015
Situatia fluxurilor de trezorerie 31 12 2015
Situatia modificarilor in structura activelor 31 12 2015
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari 31 12 2015
Situatia platilor efectuate din fonduri nerambursabile postaderare 31 12 2015
Situatie indicatori protectia copilului si pers cu handicap 31 12 2015
Situatie plati efectuate si sume declarate pt cota parte aferenta chelt FEN 31 12 2015
Total Cheltuieli 31 12 2015 1
Total Cheltuieli 31 12 2015 2
Total Cheltuieli 31 12 2015
Total cheltuieli din venituri proprii 31 12 2015
Total venituri buget 31 12 2015
Total venituri proprii si subventii 31 12 2015
Veniturile si chelt bugetelor locale 31122015

bilant-30-09-2015
cont-de-rezultat-patrimonial-30-09-2015
contul-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-sectiunea-de-dezvoltare-30-09-2015
contul-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-sectiunea-de-functionare-30-09-2015-1
contul-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-sectiunea-de-functionare-30-09-2015-2
contul-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-sectiunea-de-functionare-30-09-2015
contul-de-executie-al-bugetului-local-venituri–sectiunea-de-functionare-30-09-2015

contul-de-executie-venituri-sectiunea-de-dezvoltare-30-09-2015
detaliere-cheltuieli-sectiunea-de-functionare-30-09-2015
disponibil-din-mijloace-cu-destinatie-speciala-30-09-2015

plati-efectuate-cota-parte-chelt-finantate-din-fen-30-09-2015
plati-restatante-total–30-05-2015
sinteza-platilor-restante-si-arieratelor-30-09-2015
situatia-activelor-si-datoriilor-inst-publice-30-09-2015
situatia-fluxurilor-de-trezorerie–1-30-09-2015
situatia-fluxurilor-de-trezorerie-30-09-2015
situatia-fluxurilor-de-trezorerie
situatie-indicatori-asistenti-personali-30-09-2015
situatie-plati-efectuate-din-buget-si-nejustificate–prin-bunuri,-lucrari,-servicii-30-09-2015
situatie-plati-efectuate-din-fonduri-externe-30-09-2015
total-cheltuieli-30-09-2015-1
total-cheltuieli-30-09-2015-2
total-cheltuieli-30-09-2015-3
total-cheltuieli-din-venituri-proprii-si-subventii-30-09-2015-(2)
total-cheltuieli-din-venituri-proprii-si-subventii-30-09-2015
total-venituri-30-09-2015
total-venituri-buget-local-30-09-2015
total-venituri-sectiunea-de-functionare-30-09-2015
total-venituri-subventii-sectiunea-de-dezvoltare-30-09-2015

Bilant 30 06 2015
cont de executie al bgetului local- cheltuieli sect de dezvoltare 30 06 2015
cont de executie sectiunea de dezvoltare 30 06 2015
cont de executie sectiunea de functionare 30 06 2015
cont de rezultat patrimonial 30 06 2015
detaliere cheltuieli 30 06 2015 sectiunea de functionare
detaliere cheltuieli 30 06 2015
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30 06 2015
plati restante total pag 1
plati restante total pag 2
Sinteza plati restante si arierate 30 06 2015
situatia activelor si datoriilor institutiilor publice 30 06 2015
Situatia fluxurilor de trezorerie 30 06 2015 anexa
Situatia fluxurilor de trezorerie 30 06 2015 indicatori
Situatia fluxurilor de trezorerie 30 06 2015
situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a pers cu handicap
situatie plati efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari , servicii
total chelt din venituri proprii invatamant 30 06 2015
Total cheltuieli 30 06 2015 1
Total cheltuieli 30 06 2015 2
Total cheltuieli sectiunea de functionare 30 06 2015 1
Total cheltuieli sectiunea de functionare 30 06 2015 2
total venituri 30 06 2015
Total venituri buget local 30 06 2015 sectiunea de dezvoltare
Total venituri buget local 30 06 2015
Total venituri buget local sectiunea de functionare 30 06 2015

bilant-31-03-2015
cheltuieli-sectiunea-de-functionare-31-03-2015
cheltuieli-sectiunea-de-functionare-31-03-2015-2
contul-de-rezultat-patrimonial-31-03-2015
detaliere-cheltuieli-sectiunea-de-dezvoltare-31-03-2015

detaliere-cheltuieli-sectiunea-de-functionare-31-03-2015
disponibil-din-mijloace-cu-destinatie-speciala-31-03-2015
plati-restante-31-03-2015
situatia-activelor-si-datoriilor-institutiilor-publice-din-admin-locala-31-03-2015
situatie-fluxuri-de-trezorerie-31-03-2015
situatie-indicatori-protectia-copilului-si-pers-cu-handicap
situatie-plati-efectuate-din-buget-si-nejustificate-prin-bunuri,-lucrari,-servicii-la-finele-perioadei-31-03-2015
total-cheltuieli-31-03-2015
total-cheltuieli-31-03-2015-2
total-cheltuieli-din-venituri-proprii-si-subventii-invatamant
total-cheltuieli-sectiunea-de-dezvoltare
total-venituri-buget-local-31-03-2015
total-venituri-buget-local–31-03-2015
total-venituri-buget-local–31-03-2015-3
total-venituri-venituri-curente
venituri-sectiunea-dezvoltare
venituri-sectiunea-functionare