Bilant 31.12.2018

Situatie financiara 30.09.2018 1

Situatie financiara 30.09.2018 2

Situatie financiara 30.09.2018 3

Situatii financiare bilant la 30.06.2018

Situatii financiare la 30.06.2018

Bilant 31 03 2018

Cont de executie bugetara cheltuieli sectiunea dezvoltare 31 03 2018

Cont de executie bugetara venituri sectiunea dezvoltare 31 03 2018

Cont rezultat patrimonial 31 03 2018

Contul de executie al bugetului local cheltuieli sectiunea functionare 31 03 2018 1

Contul de executie al bugetului local cheltuieli sectiunea functionare 31 03 2018 2

Contul de executie al bugetului local cheltuieli sectiunea functionare 31 03 2018 3

Contul de executie al bugetului local venituri sectiunea functionare 31 03 2018

Contul de executie al inst publice finantate din venituri proprii si subventii venituri 31 03 2018

Contul de executie al inst publice venituri sectiunea de dezvoltare 31 03 2018

Detaliere cheltuieli sectiunea de dezvoltare 31 03 2018

Detalierea cheltuielilor sect functionare 31 03 2018

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31 03 2018

Plati restante 31 03 2018

Sinteza plati restante si arieratelor 31 03 2018

Situatia activelor si datoriilor inst publice din adminn locala 30 03 2018

Situatia unor indicatori protectia copilului si a pers cu handicap 31 03 2018

Situatie fluxuri de trezorerie 31 03 2018

Total cheltuieli 31 03 2018 1

Total cheltuieli 31 03 2018 2

Total cheltuieli 31 03 2018 3

Total cheltuieli 31 03 2018 4

Total cheltuieli din venituri proprii si subventii 31 03 2018

Total venituri buget local 31 03 2018

Total venituri si subventii 31 03 2018