Datorie publica CEC

Datorie publica Motoractive IFN

Datorie publica BCR

Indicatorii executiei la 31.03.2020

Buget local 2020 sectiunea dezvoltare

Buget local 2020 sectiunea functionare

Buget local 2020 si estimari 2021-2023

HCL 114 din 19.03.2020

Lista obiectivelor de investitii – activitate proprie

Lista pozitiei C-alte cheltuieli de investitii

Sinteza programului de investitii HCL 114

Buget venituri proprii sectiunea de functioanare

HCL 114 din 19.03.2020

Buget venituri proprii 2020 si estimari 2021-2023

VENITURI PROPRII 2020

HCL 70 Buget

BUGET CREDIT 2020

Proiect buget venituri si cheltuieli 31.01.2020

registru evidenta datorie publica