CODUL ADMINISTRATIV 2019

LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001

LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 Рprivind transparenta decizionala ̨n administratia publica

LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata – privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicata – privind Statutul functionarilor publici

LEGEA Nr. 477 din 8 noiembrie 2004- privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice