In sedinta din data de 19.12.2013, la initiativa dlui Primar, Dorel Birladeanu, Consiliul Local al Orasului Zarnesti a aprobat prin Hotararea nr. 443, urmatoarele:
1. Scutirea de la plata a impozitului pe cladiri pe o perioada de 7 ani pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si a imobilelor care vor executa lucrari de interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei energetice, fiind necesare urmatoarele documente:
-cerere de scutire
-dovada efectuarii lucrarilor pe cheltuiala proprie
-proces – verbal de receptie de terminare a lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in OUG nr. 18/2009, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 158/2001.

2. Scutirea de la plata a impozitului pe cladiri pe o perioada de 5 ani pentru proprietarii care vor executa lucrari cu privire la cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor (zugravit si reparat fatade), fiind necesare urmatoarele documente:
– cerere de scutire
– proces – verbal de receptie de terminare a lucrarilor, intocmit in conditiile legii, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011, privind masurile de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
Acordarea scutirilor se va aplica incepand cu data de 01.01.2014.

Procedura privind scutirea impozitului pe cladire